Medlem

Det koster 150 kr. årligt at være medlem af MacKlub Aalborg.

For dette beskedne beløb får du bl.a. mulighed for:

  • at være med til 10 årlige hyggelige klubaftener - incl. kaffe
  • at modtage formandens digitale nyhedsbrev
  • at udveksle gode idéer med andre macfolk

Send en e-mail med følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefon
e-mail

og evt. lidt om dine interesser indenfor mac-verdenen.

Eller mød op på en klubaften og se hvad der sker inden du beslutter dig for at blive medlem.